Ταξιδεύοντας σε εναλλακτικούς προορισμούς – Πολεμώντας τα στερεότυπα και βλέποντας την πραγματικότητα

Καλησπέρα και καλή χρονιά με Υγεία, Αγάπη και Δημιουργικότητα! Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις που σχηματίζουμε για τον κόσμο αλλά και τη συμπεριφορά μας για να αποκτήσουμε όσα ευχόμαστε είναι τα στερεότυπα. Πρόκειται για ευρέως αποδεκτές και απλουστευμένες αντιλήψεις για τη συμπεριφορά ή την προσωπικότητα των μελών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων (π.χ. […]